Prijava poreza na dohodak za 2018.

Izradili smo obrazac godišnje prijave poreza na dohodak za 2018. u Excelu. Obrazac možete preuzeti ovdje. NAPOMENA: Izračun je isključivo informativan. Za eventualne propuste u izračunu ne odgovaramo.

Prijava poreza na dohodak za 2017.

Izradili smo obrazac godišnje prijave poreza na dohodak za 2017. u Excelu. Obrazac možete preuzeti ovdje. NAPOMENA: Izračun je isključivo informativan. Za eventualne propuste u izračunu ne odgovaramo.